ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik

 

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik - Kamunun Bilgilendirilmesi

 

BÖLÜM 1

 

1. İşletmecinin İsmi ve Kuruluşun Tam Adresi

İşletme: İskenderun Enerji Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Adresi : İsken Sugözü Enerji Santrali Sugözü Köyü Mevkii Yumurtalık / ADANA

 

2. Güvenlik Raporunun Hazırlanması

Kuruluşumuz, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik Madde 7 kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanı yapmış olup üst seviyeli bir kuruluş olarak değerlendirilmiş ve 11.madde gereği güvenlik raporu hazırlanmıştır.

 

3. Kuruluşumuzda Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sugözü Enerji Santrali’nin (Santral) sahibi ve işletmecisi İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (İSKEN) dir. İSKEN’in ortakları; %51 hisse ile STEAG AG (Almanya), %49 hisse ile OYAK (Türkiye) şirketleridir.

Sugözü Enerji Santrali, Türk makamlarının verdiği izinlerle uluslararası teknik ve çevre standartlarına uygun olarak kurulan ve işletilen Türkiye’nin ilk yüksek kaliteli ithal taş kömürü santralidir. 2 x 605 MW net üretim kapasiteli iki üniteden oluşmaktadır. Yönetsel ve idari faaliyetlerin yürütüldüğü genel müdürlük binası Ankara’dadır.

Yıllık yaklaşık 9 milyar kWh elektrik üreten santral, ülke enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. İSKEN, 1998 yılında kurulmuş olup, 1999 yılında enerji satış sözleşmesi imzalanmıştır. 2000 yılında ÇED onayı alındıktan sonra, yine 2000 yılında finansman tamamlanarak tesisin temelleri atılmıştır. 1,5 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilen Sugözü Enerji Santrali, üretime 23.11.2003 tarihinde başlamış olup resmi açılışı 24.02.2004 tarihinde gerçekleşmiştir. 

İSKEN, 2006 yılından bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 (2019 itibariyle ISO 45001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun entegre bir SEÇ yönetim sistemi yürütmektedir. 2019 Aralık ayı itibariyle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerini içeren Entegre Yönetim Sistemi kurulumu tamamlanmış olup yürütülmektedir.

 

4.Büyük Bir Kazaya Sebep Olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de Belirtilen Madde Bilgileri

 

Tehlikeli Maddenin Adı: Amonyak

Zararlılık özelliği:

 • Alevlenir gazdır.
 • Solunması halinde toksik etki yaratır.
 • Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
 • Sulu ortamda çok toksik etki yaratır.
 • Sulu ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki yaratır.

 

Tehlikeli Maddenin Adı: Dizel

Zararlılık özelliği:

 • Alevlenir sıvı ve buhar özelliktedir.
 • Solunması halinde zararlıdır.
 • Cilt tahrişine yol açar.
 • Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde ciddi organ hasarlarına neden olabilir.
 • Uzun süreli veya tekrarlı maruz sonucu organlarda hasara yol açabilir.
 • Sulu ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki yaratır.

 

Tehlikeli Maddenin Adı: Hidrojen

Zararlılık özelliği:

 • Çok kolay alevlenir gazdır.
 • Basınçlı gaz içerir, ısıtıldığında patlayabilir.

 

5. Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

Acil durum olarak belirlenen olayların gerçekleşmemesi için veya gerçekleşmesi durumunda tesiste bulunanların, yaşanan durumun insanlar, çevre ve tesisler üzerine etkilerini azaltmak için gerekli müdahaleleri yapma ve etkilerini giderme sürecinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri içeren Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) kurulmuştur.

Acil Durum Yönetim Sistemi içerisinde, acil duruma hazırlık, acil durum öncesinde yapılacaklar, acil durum sırasında yapılacaklar ve acil durum sonrasında yapılacaklar aşamalarının tamamı değerlendirilmiştir. Acil duruma hazırlık açısından tatbikatlar periyodik olarak yapılarak ekiplerin her an hazır olmaları sağlanmaktadır.

 

BÖLÜM 2

 

1. Senaryo Edilen ve Kuruluşta Meydana Gelebilecek Büyük Kazalar, Kazaların Kontrolü ve Potansiyel Etkilerine Dair Bilgiler

Kuruluşumuzda tehlikeli kimyasalların yangın, patlama ve toksik yayılımlarıyla ilgili kazaların oluşumunun engellenmesi amacıyla; teknik ve organizasyonel önlemleri içeren güvenlik yönetim sistemi kurulmuş olup kazaların etkilerini azaltmak ve sınırlandırmak amacıyla risklere göre tasarlanmış aktif ve pasif bariyerlerin sürekli olarak çalışır halde bulunması sağlanmaktadır.

 

2. Büyük Endüstriyel Kazalarla Başa Çıkmak ve Bunların Etkilerinin En Aza İndirmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler

Kuruluşumuzda büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerinin en aza indirmek amacıyla aşağıdaki hizmet grupları oluşturulmuş ve bu gruplarda görev alan çalışanların ilgili eğitimleri tamamlanmıştır. Acil durumlarda hızlı ve etkin iletişimin sağlanması amacıyla, haberleşme planları oluşturulmuş ve ilgili kişiler görevlendirilmiştir.

 • Arama Kurtarma Hizmet Grubu
 • Haberleşme Hizmet Grubu
 • Yangın Hizmet Grubu
 • Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu
 • Kimyasal Maddeler (Kimyasal) Hizmet Grubu
 • Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu
 • Nakliye Hizmet Grubu
 • Enerji Hizmet Grubu
 • Sağlık Hizmet Grubu

 

3. Büyük Kazaya Müdahale İçin Acil Hizmet Birimleriyle Yapılan İşbirlikleri

Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ihtiyaç duyulduğunda, acil durum yardımlaşma protokolleriyle koordineli bir şekilde acil durum yönetimi ifa edilmektedir. Ayrıca, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin iletişimin sağlanması için gerekli organizasyonel yapı oluşturulmuştur.

 

 

YUKARI GİT