ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Çevre Yönetim Sistemimiz

Bütün çevre koruma önlemleri ile birlikte inşa edilerek devreye alınan İSKEN - Sugözü Enerji Santralı; baca gazının arıtılması ile su kaynaklarının korunması alanında sahip olduğu gelişmiş çevre koruma sistem ve uygulamaları ile Türk Çevre Mevzuatı tarafından öngörülen sınır değerlerin ötesinde bir performans göstererek bu alandaki uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirmektedir.
 

İSKEN - Sugözü Enerji Santralı’nda kullanılmakta olan çevre koruma sistem ve uygulamalarına örnek vermek gerekirse;
 

Kazan tasarımında kullanılan primer önlemlerle yanma sırasındaki azot oksit oluşumu azaltılmakta, bacagazı sülfürizasyon tesisinde baca gazındaki kükürtdioksit arıtılmakta, çok yüksek verimle çalışan elektrostatik filtrelerde ise baca gazında bulunan toz partikülleri tutulmaktadır.
 

Ayrıca tüm atıksular; özel atıksu arıtma tesislerinde arıtılmakta olup santralde oluşan kül ve alçıtaşı gibi yan ürünlerde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, inşaat ve yapı endüstrisinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.


Bununla birlikte; ISO - 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip ülkemizin ilk kömür yakıtlı enerji santralı olan İSKEN - Sugözü Enerji Santralı, santral işletmeciliğinde kapsamlı bir “Çevresel İzleme ve Yönetim Programı” yürüterek bu alanda da Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.

 

 

YUKARI GİT