ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Çevresel İzleme Planı

Çevresel İzleme Planı Kapsamında İzlenen Parametreler

  • Deşarj ve Mevcut Su Kalitesi(Yeraltı suyu, yüzey suları ve deniz)
  • Atmosfer Emisyonları
  • Mevcut Hava Kalitesi
  • Toprak Kalitesi
  • Atık Yönetimi
  • Gürültü Kontrolü


Projenin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen detaylı çevresel izleme çalışmaları santralın çevreye olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir.

 

YUKARI GİT