KURUMSAL Genel Müdürün Mesajı
 
 
İSKEN olarak  hikayemiz 1998 yılında proje aşamasından 2003 Yılının Kasım ayında ticari üretime geçişimizle başlar. Varolduğumuz ilk günden itibaren temelini attığımız ve o günden bugüne asla taviz vermediğimiz kurumsallık anlayışımızın arkasında; sıkı sıkıya bağlı olduğumuz değerlerimiz ve o değerlerimizi yaşatmak için durmadan, yorulmadan yürüttüğümüz faaliyetlerimiz yatar. Faaliyetlerimizin amacı toplumumuzun kalkınmasına, içinde bulunduğumuz, havasına suyuna ortak olduğumuz yöremize, ülkemize ve nihayette dünyamıza katkıda bulunmak ve bu katkıyı sağlarken insana ve çevreye azami önemi ve özeni göstererek ve sihirli kelime “denge”yi her alanda yakalayarak varlığımızı sürdürmektir.  
 
Hedeflenen toplumsal kalkınma ve gelişmenin sürdürülebilir olabilmesinin ancak enerji alanındaki ihtiyaçlarımız ile doğal kaynakların kullanımı arasında kurulacak ve sürekli korunacak dinamik ve hassas denge ile mümkün oluşunun bilinciyle çıktığımız yolda varolma sebebimiz,  ekonomik ve sosyal hayatın temel girdisi olan elektrik enerjisinin, kalkınma ve gelişmeyi destekleyecek sekilde; zamanında, uygun maliyetle, kaliteli, güvenilir, çevreyle uyumlu, yeterli miktarda ve sürekli bir şekilde üretilmesidir. 
 
İSKEN olarak, dünya genelinde elektrik enerjisi üretiminde en çok kullanılan kaynak olan kömürü,  en  ileri teknoloji ve gelişmiş çevre koruma  uygulamalarıyla en  verimli  şekilde kullanan, sosyal ve doğal çevresiyle uyumlu, yöresiyle bütünleşen bir tesis ve işletme olmanın yanısıra çalışanımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz sürekli gelişim fırsatlarıyla, insan merkezli bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz. 
 
Öte yandan, yerel ekonominin canlandırılması ve yerel sosyal kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan; çevre, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirilen projelere öncülük yapmayı ve destek olmayı hem  sosyal-insani bir görev hem de başarımızın bir başka açıdan göstergesi sayıyoruz.
 
Hem kurum, hem de çalışanlar olarak, ve bütün paydaşlarımızla birlikte enerji sektörünün örnek tesis ve işletmesi olarak emin ve ilkeli adımlarla geldiğimiz başarı ve gurur dolu bugünümüzden hep birlikte milletimizin aydınlık geleceğine…
 
Saygılarımla,
Dr. Sırrı UYANIK
YUKARI GİT