İK İstihdam Yaklaşımı

1,5 Milyar USD'lik yatırım miktarı ile ülkemizin en büyük uluslararası yatırımlarından biri olan İSKEN-Sugözü Enerji Santralı, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu enerjiyi çevreye duyarlı,sürekli ve güvenilir bir şekilde temin ederek ulusal ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte İSKEN-Sugözü Enerji Santralı; yöresinde istihdam ve yerel ekonomik gelişmeye katkı yapmayı hedeflemiştir. Bu nedenle de imkanları ölçüsünde yerel istihdamın ve yerel tedarik ağının gelişimine büyük önem vermekte ve bu alanlarda ilk günden bu yana gayret göstermektedir.

İSKEN-Sugözü Enerji Santralı'nın inşaat ve montaj işlerini gerçekleştiren ve uluslararası müteahhitlik kuruluşlarından oluşan konsorsiyum için çalışan sayısı zaman zaman 5.000’e ulaşmış olup ortalama çalışan sayısı 3.500 olarak gerçekleşmiştir.

Yaklaşık 3,5 yıl süren inşaat ve montaj döneminde çalışanların büyük kısmı Çukurova Bölgesinden olmuştur. 2003 yılının sonunda başlayan ve halen devam etmekte olan işletme döneminde ise İSKEN; doğrudan ve dolaylı olarak 1.000’i aşkın kişiye istihdam imkanı sağlamakta ve SGK İl Müdürlüğü tarafından her yıl açıklanan listede Adana genelinde en yüksek ve düzenli sigorta primi ödeyen kuruluşlardan biri olmayı başarmaktadır. Tesisin işletme döneminde de toplam çalışan sayısı içinde çoğunluk yöreden çalışanlardadır. Öte yandan İSKEN-Sugözü Enerji Santralı’nın ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin mümkün olduğunca yerel tedarikçilerden karşılanması yönünde sürdürülen çalışmalar neticesinde bugün gelinen noktada; talaşlı imalat, döküm, sert metal-krom kaplama, kaynak, izolasyon, mekanik-elektrik montaj ve bakım, inşaat, çevre, kimya, lojistik, gıda, peyzaj ve güvenlik sektörlerinde çalışan bölge firmalarının uluslararası standartlarda ürün ve hizmet üretmesine katkı sağlanmıştır.

YUKARI GİT