İK Örgütsel Gelişim Aktiviteleri

‘Sürekli gelişim’ ilkemiz doğrultusunda  öğrenme ve gelişimin şirketimizde özel bir yeri ve önemi vardır. Periyodik olarak gerçekleştirilen SEÇ eğitimleri,  değişik seviyelerde verilen yabancı dil eğitimleri ile mesleki gelişime hizmet eden iç ve dış kaynaklı eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişimi hedefleyen eğitim ve aktiviteler en değerli kaynağımız olan çalışanlarımız için hedeflenen sürekli gelişimin önemli başlıklarıdır. Geniş bir yelpazede gerçekleştirilen kişisel gelişim eğitimleri kapsamında kurum kültürünü destekleyen, ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilen gelişim aktiviteleri,  takım ruhunu destekleyen outdoor aktiviteler, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel ve takım koçluğu çalışmaları özenle devam ettiğimiz belli başlı çalışmalarımız arasındadır.

YUKARI GİT