KURUMSAL Misyon, Vizyon
 
MİSYONUMUZ
 
Doğal çevrenin ekolojik denge ve kaynaklarını koruyan, bulunduğu sosyal çevrenin ve ilişkide bulunduğu bütün kesimlerin gelişimine katkıda bulunan, çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran yönetim politikalarıyla ve modern teknolojiyle elektrik üretimi yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.
 
VİZYONUMUZ
 
Türkiye enerji sektöründe model şirket olmaktır.
 
 
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
 
İş yapma biçimimizde temel referans olarak aldığımız değerlerimiz:
 • Çevreyle Dost Olmak

Modern teknoloji ve arıtma sistemlerini kullanarak, bulunduğu ortamdaki doğal kaynakları korumak sureti ile dünya standartlarında çevreyle dost üretim yapmak, nicelikten çok niteliğe verdiğimiz değerin göstergesidir.

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Katma Değer Yaratmak

İçinde bulunduğumuz Çukurova bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her yerinde sanattan eğitime, tarımdan balıkçılığa kadar her türlü alanda çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde pekçok sosyal sorumluluk projesi yürütmek ve bu projeler aracılığı ile yöreye ve topluma katma değer sağlamak parçası olduğumuz topluma verdiğimiz değerin ve saygının bir ifadesidir.

 • İSKEN Ailesi olmak

Çalışanlarımız, çalışanlarımızın aileleri ve iş ortaklarımız İSKEN Ailesi’nin birer üyesidir.

Ailemizin tüm üyelerini sürekli iyileşme yolunda desteklemek prensibimizdir.

 • Önce İnsan

Gücümüzü sağlıklı, yetkin, başarılı ve mutlu insan kaynağımızdan alırız. Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği anlamında dünya standartlarında çalışma koşullarını sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimleri için doğru ve uygun gelişim fırsatları sunmak ve çalışma koşullarımızı hep daha iyiye götürerek sürekli gelişen ve güvenilir bir organizasyon olmak kurumsal hedeflerimize ulaşmak yolundaki en büyük dayanağımızdır.

 •  Evrensel Etik Değerlere Bağlılık

Bütün uygulamalarımızda yasalara, insan haklarına ve iş ahlakı kurallarına uyum, dürüst ve insan odaklı yönetimimizin taviz verilmez değerlerindendir. 

 
 
İSKEN İŞ ETİĞİ KURALLARI
 • Dürüstlük ve Doğruluk
 • Eşitlik ve Adalet
 • Yasalar, Yönetmelikler ve Kurallara Uyum
 • Sorumlu Davranışlar Geliştirme ve Sorumlulukları Yerine Getirme
 • İSKEN İsim ve İmajına Uygun Davranışlar Sergileme
 • Çevre Koruma, Güvenlik ve İş Sağlığı
 

 

YUKARI GİT