GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

İSKEN olarak kurumsallık anlayışımızın temelinde, bağlı olduğumuz değerlere dayalı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz yatar. Faaliyetlerimizin amacı, toplumumuzun kalkınmasına, havasına suyuna ortak olduğumuz yöremize, ülkemize ve dünyamıza katkıda bulunmaktır. Sürdürülebilirliğin ancak enerji alanındaki ihtiyaçlarımız ile doğal kaynakların kullanımı arasında kurulacak ve sürekli korunacak dinamik ve hassas bir denge ile mümkün olduğunun bilinciyle çıktığımız yolda varolma sebebimiz, ekonomik ve sosyal hayatın temel girdisi olan elektrik enerjisinin, zamanında, uygun maliyetle, kaliteli, güvenilir, çevreyle uyumlu, yeterli miktarda ve sürekli bir şekilde üretilmesidir. Bu amaçla, ileri teknoloji ve gelişmiş çevre koruma uygulamalarıyla temel kaynak olan kömürü en verimli şekilde kullanıyor, enerji dönüşümü çerçevesinde de yenilenebilir kaynaklara yatırım yapıyoruz. 

Sosyal ve doğal çevresiyle uyumlu bir işletme olmanın yanı sıra, çalışanımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz sürekli gelişim fırsatlarıyla, insan ve toplum merkezli bir şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Yerel ekonominin canlandırılması ve sosyal kapasitenin güçlendirilmesi için geliştirilen sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı, hem sosyal-insani bir görev, hem de başarımızın bir göstergesi sayıyoruz.

İSKEN ailesi olarak, bütün paydaşlarımızla birlikte enerji sektörünün örnek şirketi olma yolunda katettiğimiz 20 altın yılın sonunda, emin ve ilkeli adımlarla geldiğimiz başarı ve gurur dolu bugünümüzden hep birlikte milletimizin aydınlık geleceğine…
 
Saygılarımla,
Dr. Sırrı UYANIK