KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ
Doğal çevrenin ekolojik denge ve kaynaklarını koruyan, bulunduğu sosyal çevrenin ve ilişkide bulunduğu bütün kesimlerin gelişimine katkıyı hedefleyerek, çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran yönetim politikaları aracılığıyla sürdürülebilirlik anlayışı ve modern teknolojiyle elektrik üretimi yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.
 
VİZYONUMUZ
Enerji sektöründe örnek şirket olmaktır.
 
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

İş yapma biçimimizde temel referans olarak aldığımız değerlerimiz: 
 
Çevreyle Dost Olmak
Modern teknoloji ve arıtma sistemlerini kullanarak, bulunduğu ortamdaki doğal kaynakları korumak sureti ile dünya standartlarında çevreyle dost üretim yapmak, nicelikten çok niteliğe verdiğimiz değerin göstergesidir.
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Katma Değer Yaratmak
İçinde bulunduğumuz Çukurova bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her yerinde sanattan eğitime, tarımdan balıkçılığa kadar her türlü alanda çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde pek çok sosyal sorumluluk projesi yürütmek ve bu projeler aracılığı ile yöreye ve topluma katma değer sağlamak, parçası olduğumuz topluma verdiğimiz değerin ve saygının bir ifadesidir.

İSKEN Ailesi olmak
Çalışanlarımız, çalışanlarımızın aileleri ve paydaşlarımız İSKEN Ailesi’nin birer üyesidir. Ailemizin tüm üyelerini sürekli iyileşme yolunda desteklemek prensibimizdir.
 
Önce İnsan
Gücümüzü sağlıklı, yetkin, başarılı ve mutlu insan kaynağımızdan alırız. Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği anlamında dünya standartlarında çalışma koşullarını sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimleri için doğru ve uygun gelişim fırsatları sunmak ve çalışma koşullarımızı hep daha iyiye götürerek sürekli gelişen ve güvenilir bir organizasyon olmak kurumsal hedeflerimize ulaşmak yolundaki en büyük dayanağımızdır.
 
Evrensel Etik Değerlere Bağlılık
Bütün uygulamalarımızda yasalara, insan haklarına ve etik değerlere uyum ve insan odaklı yönetim, taviz verilmez değerlerimizdendir.