SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKSürdürülebilir bir geleceğin inşasında sorumluluk üstlenmek ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmek temel değerlerimizdendir.
 
Çevreye, insana ve topluma karşı sorumlu bir kurum olma misyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilirlik performansımızı tüm yönleriyle sürekli iyileştirmek üzere çalışıyoruz.
 
Sürdürülebilirlik değerimizin yapı taşlarını ana hissedarlarımızın uzun yıllara dayanan kurumsal yönetim geçmişi ve imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin temel prensipleri oluşturuyor. Sürdürülebilirlik stratejimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile entegre bir biçimde yönetiyoruz. İSKEN’in kuruluşundan bu yana taviz vermeden sürdürdüğümüz kurumsallık anlayışımızın arkasında tüm bu değerler yatıyor.

Çevre 
Santral devreye alındığı ilk günden bu yana, çevresel performansımızı, tüm yönleriyle izleyip iyileştiriyoruz. 

İnsan
Gücümüzü sağlıklı, yetkin, başarılı ve mutlu insan kaynağımızdan alırız. Çalışanlarımıza ideal çalışma koşullarını sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimleri için gelişim fırsatları sunmak ve çalışma koşullarımızı hep daha iyiye götürerek sürekli gelişen ve güvenilir bir organizasyon olmak kurumsal hedeflerimize ulaşmak yolundaki en büyük dayanağımızdır.

Toplum
İyi komşu olma prensibiyle, sosyal sorumluluğumuzu farkındayız. Bölgesel istihdam olanaklarının geliştirilmesi, yerel ekonominin canlandırılması ve yerel toplumsal kapasitenin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. 

Enerji Güvenliği 
Enerji üreticisi olmanın ulusal sorumluluğunu farkındayız ve operasyonel sürekliliği sağlamak için yeni ve yenilikçi uygulamaları kullanıyoruz. 

Yaşam ve Dünya ile Birlikte Dönüşüyoruz 

Hayatına kömür yakıtlı bir santral işletmecisi olarak başlayan İSKEN, bir ENERJİ KAMPÜSÜ haline geliyor. Portföyümüze yenilenebilir enerji kaynakları, karbon yutak alanları, enerji depolama sistemleri ve sahip olduğumuz altyapıyı farklı iş modelleri için kullanarak yeni hizmetler katmaya devam ediyoruz.

Güneş 
21 MWp kurulu kapasiteye sahip ilk birleşik enerji üretim tesisimizi devreye aldık, ikinci ve üçüncü etap yolda.

Rüzgâr
Tüm potansiyelini kullanmak için sahamızda türbinler planlıyoruz. Klasik türbinlerin yanı sıra, planladığımız dikey türbinlerle toplumla paylaşmak üzere yeni tecrübeler ediniyoruz. 

Enerji Depolama 
Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının önündeki en önemli problemin çözümünün şebeke ölçeğinde elektrik depolamaktan geçtiğini biliyoruz.

Yutak Alanlar 
Daha etkin karbon yönetimi için kaybedilmiş ormanların geri kazanılması, arı meraları, atıl kamusal alanların yutak alana çevrilmesi gibi hedeflerle üniversite, kamu ve STK ile iş birliği içindeyiz.

Modüler ve Entegre Yönetim

Enerji sektöründe lider bir oyuncu olarak, sorunsuz operasyonların ve sürdürülebilir uygulamaların öneminin farkındayız. Bu amaçla tüm önceliklerimiz ve hedeflerimizi beraber kontrol edebilmeyi amaçlayan işletmemizin, performansını optimize ederek güvenilir ve çevre dostu bir enerji üretim süreci sağlamak üzere modüler ve entegre bir yönetim sistemi (EYS) tasarladık.
 
Yakıt kullanımından emisyon kontrolüne, iş güvenliğinden enerji verimliliğine operasyonlarımızın her yönü dikkatle izlenmekte ve kontrol edilmektedir.
 
En son teknolojilere yatırım yaparak ve bütünsel bir yönetim yaklaşımını benimseyerek, sorumlu enerji üretimi için yeni ölçütler belirlemeye çalışıyoruz.
 
İSKEN’de yarının gücü bugünün Entegre Yönetim Sistemi ile başlıyor.

Çevre

İSKEN’de, sürdürülebilirlik taahhüdümüzün temel taşı olarak yüksek çevresel performansa öncelik veriyoruz. En son ve gelişmiş teknolojilerin entegrasyonu ve sürekli iyileştirme prensibimiz, faaliyetlerimizin en sıkı çevre standartlarına uygun olmasını sağlıyor.
 
Kapsamlı atık yönetimi uygulamalarımız da geri dönüşüme öncelik vererek döngüsel ve çevre dostu bir yaklaşıma katkıda bulunmaktadır.
 
Çevre bilincini teşvik etmek ve sektörün en iyi temsilcisi olma hedefimizle topluma erişim ve eğitim faaliyetlerine aktif olarak katılıyoruz.
 
Sorumlu enerji üretimi ile çevrenin korunmasının el ele gidebileceğini gösteriyoruz.

Sosyal Sorumluluk 

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızla, sosyal sorumluluğumuzun da bilincinde olarak bölgesel istihdam olanaklarının geliştirilmesi, yerel ekonominin canlandırılması ve toplumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla birçok projenin geliştirilmesine destek oluyoruz.

Döngüsel Ekonomi

İSKEN, döngüsel ekonomiyi destekleyen üretim modeli ile sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine katkıda bulunmaktadır. Etkin geri dönüşüm süreci sayesinde yönetilmesi gereken atık miktarı azalırken, doğal kaynaklara bağımlılığın ve enerji kullanımının azalması da sağlanmaktadır. İSKEN’de kurulduğu günden bu yana tüm atık ve yan ürünlerin %90’ından fazlası geri dönüşüme kazandırılmıştır.
 

Sürdürülebilir ve Sorumlu Tedarik 

Sorumlu tedarik taahhüdümüz, daha güvenli bir geleceğe olan bağlılığımızı yansıtacak şekilde elektrik üretiminin ötesine uzanmaktadır. Değerlerimizi paylaşan, hammadde tedarikinden üretim süreçlerine kadar sürdürülebilir uygulamalar sergileyen tedarikçilere öncelik veriyoruz. Böylece, sürdürülebilirlik ilkesine olan bağlılığımızı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda tedarik zincirimize bizimle birlikte gelişme yolunda fırsat sunuyoruz.