İSKEN’DE İNSAN KAYNAKLARI YAKLAŞIMI VE KÜLTÜRÜÜlkemizin en büyük uluslararası yatırımlarından birisi olan Sugözü Enerji Santrali, eğitimli ve deneyimli iş gücü ile sürekli eğitim ve gelişime önem vermekte ve bu şekilde çalışanlarını yetkin ve güçlü kılmayı ön planda tutmaktadır. Her koşulda “Önce İnsan ve Toplum” ilkesini gözeterek, çalışanlarına uluslararası en üst standartlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmak İSKEN’in birincil hedefidir. 

İSKEN’de yaklaşık 1.000 kişiye doğrudan ve yine binlerce kişiye de dolaylı istihdam ve iş imkanları sunulmaktadır. İSKEN tüm paydaşları ile birlikte önce kurulu bulunduğu yöreye sonra da ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Çalışanlarının yarıdan fazlasını kurulu bulunduğu bölgeden sağlayan İSKEN, düşük personel devir oranı ve yüksek iş tatmini ile de, çalışan bağlılığının yüksek olduğu bir şirket ve tesistir. İşe alımlarda fırsat eşitliği ve yetkinlik kriterleri uygulanır.

 

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları'na PDF'ten ulaşabilirsiniz. 

Burs Başvuru Formu

Burs başvurularınızı Eylül ayı itibariyle yayınlanacak olan "Burs Başvuru Formu" üzerinden yapabilirsiniz.