Kurumsal Bilgiler KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

İSKEN, sürdürülebilir kalkınma ilkesi uyarınca çevreyi koruyarak yürüttüğü faaliyetinin yanı sıra, sosyal sorumluluğunun da bilincinde olarak bölgesel istihdam olanaklarının geliştirilmesi, yerel ekonominin canlandırılması ve yerel toplumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla; çevre, eğitim, sağlık, altyapı kültürsanat ve spor alanlarında birçok projenin geliştirilmesine destek olmaktadır.

Bununla birlikte İSKEN açık kapı ilkesi kapsamında ilk günden bu yana; içinde yer aldığı bölgenin halkı ve sivil toplum kuruluşlarını, faaliyetleri hakkında kapsamlı ve anlaşılır biçimde bilgilendirmekte ve yöre halkı ile komşuluk temelinde yürüttüğü ilişkilerini sürekli geliştirmektedir.

Bütün bu yönleriyle İSKEN; çağdaş, çevreci ve insantoplum merkezli bir kuruluştur.
 

İSKEN SOSYAL SORUMLULUK
Web Sitesi İçin                                :
   kss.isken.com.tr

 

YUKARI GİT